David Postma

& Partners

Trainers voor Impact

Netwerk van Professionals

Training    -    Advies    -    Procesbegeleiding

Maatschappelijke vraagstukken zijn complex en vragen om
daadkracht en impact.

Door training, procesbegeleiding en advies dragen we nieuwe werkwijzen aan die u in
staat stellen te werken aan duurzame oplossingen.

#

Aan het juiste eind van het touw trekken

... en daar het verschil maken

De samenleving is in beweging. Ontwikkelingen confronteren ons met nieuwe dilemma’s. De ondernemende burger, de maatschappelijk betrokken ondernemer, de maatschappij waar een overheid participeert naast de uitvoering van wettelijke taken; een veelheid van actoren verandert en verbreedt zijn rol.

Overheidsparticipatie, burgerparticipatie een betrokken en ondernemende houding van actoren zijn op veel plaatsen nodig om nieuwe oplossingsrichtingen te creëren voor nieuwe dilemma’s, puzzels en problemen. En een oplossing begint bij het samen aan het juiste eind van het touw trekken. De cursus Werken met Netwerken geeft instrumenten om dit te organiseren en aan te sturen.

#

Wat telt is impact

De afgelopen jaren is de cursus Werken met Netwerken succesvol uitgerold bij diverse organisaties.

Enkele voorbeelden. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) zet de methodiek onder andere in om op buurtniveau beweegprogramma’s te activeren. De gemeente Amersfoort rolt de methodiek uit als werkwijze om vorm te geven aan overheidsparticipatie / burgerparticipatie. Naast training en train-de-trainer was hier de procesbegeleiding wezenlijk om tot een verankering in de organisatie te komen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) kocht de training in voor de gemeentelijke medewerkers op het gebied van klimaat en energie. De gemeente Assen is in 2016 gestart om Werken met Netwerken in de organisatie te integreren.

#

Postma

David Postma is ruim 20 jaar actief op het vlak van training, cursussen, advieswerk, onderwijsinnovatie en procesbegeleiding.

In 2016 startte hij naast zijn (parttime) werk bij Wageningen UR als zelfstandige op het gebied van training, advies en procesbegeleiding. Met ruim 20 jaar ervaring als trainer en cursusorganisator, als professional in onderwijsontwikkeling, ondernemerschap, innovatie en als consultant ontwikkelt hij met de klant trajecten die werken en doorwerken.

David heeft als trainer een brede ervaring in overheidsparticipatie, burgerparticipatie, burgerinitiatieven, Werken met Netwerken, ondernemerschap en regionale / plattelandsontwikkeling.

& Partners

In de afgelopen 20 jaar is er een netwerk opgebouwd met professionele trainers, experts en gepassioneerde veranderaars.

Dit maakt het mogelijk om de juiste expertise in te zetten met professionals die een passie hebben voor impact.

Mensen die vanuit een sterk conceptueel kader werken en succesvolle veranderingen bereiken.

Mensen die de essentie begrijpen als het over een paradigmawisseling gaat en dit met u in begrijpelijk taal kunnen bespreken.

En die mensen in hart en hoofd weten aan te raken om hun handelen laten veranderen.